ILMOITUSVELVOLLISUUS / KOULUTAPATURMISTA ja HOITOKÄYNNEISTÄ ILMOITTAMINEN

Tärkeä muistutus ilmoitusvelvollisuudesta koskee sekä oppilaita, huoltajia että koulujen henkilökuntaa.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle